Grzegorz Hypś - Mechanika Maszyn Wybierz język:
AktualnościReferencjeDo pobrania
Aktualności
Oferta

Nowa strona | Dodano: 10 stycznia 2011

Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej

Jak widać na naszej nowej, bardziej funkcjonalnej stronie znajduje się większy wybór asortymentu, który wprowadziliśmy w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się także mapka, która ułatwi Państwu dojazd do nas. Strona będzie cały czas rozwijana i aktualizowana. Jeżeli znajdą na niej Państwo jakieś błędy proszę o kontakt na podany na dole strony adres e-mail.

Napędy do szczotek walcowych | Dodano: 10 stycznia 2011

W ramach uzupełnienia naszej oferty szczotek walcowych o szerokim zastosowaniu proponujemy państwu także wykonanie napędów do tychże szczotek. Nasza oferta obejmuje

  • Zaprojektowanie urządzenia
  • Wykonanie
  • Transport i montaż w zakładzie Klienta

Mamy także możliwośc modernizacji już istniejących urządzeń tego typu. Nasze napędy są kompatybilne z całą resztą linii produkcyjnej.

Przetwarzanie danych osobowych | Dodano: 24 maja 2018

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") niniejszym wskazujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mechanika Maszyn Grzegorz Hypś z siedzibą w Gdańsku, ul. Związkowa 5, 80-057 Gdańsk NIP: 5831662249, tel. 58 302 70 74 , e-mail: szczotki@szczotki.gda.pl (dalej: Administrator); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania wzajemnych umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji, realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji księgowej oraz handlowej do czasu określonego stosownymi przepisami prawa np.terminy przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych itp., przedstawianiu nowych ofert oraz realizacji praw i obowiązków. Dodatkowo wskazujemy, iż Pana/Pani dane są przechowywane w celu ewentualnego kontaktu z Panem/Panią oraz celu archiwizacji dokumentów.

3) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, kontaktu z Panią/Panem lub realizacji praw i obowiązków,

4) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dowykonania umowy, realizacji praw i obowiązków oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.


Szczotki listwowe w oprawie stalowej
Szczotki listwowe w oprawie drewnianej
Szczotki do krawężników
Szczotki walcowe
Kontrola jakości i inne produkty
Inne szczotki
Szczotki do śrutownic