Grzegorz Hypś - Mechanika Maszyn Wybierz język:

Polityka Prywatności Serwisu

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.szczotki.gda.pl jest Mechanika Maszyn Grzegorz Hypś, ul. Związkowa 5, 80-057 Gdańsk
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

Przetwarzanie danych osobowych - "RODO"

  W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") niniejszym wskazujemy, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mechanika Maszyn Grzegorz Hypś z siedzibą w Gdańsku, ul. Związkowa 5, 80-057 Gdańsk NIP: 5831662249, tel. 58 302 70 74 , e-mail: szczotki@szczotki.gda.pl (dalej: Administrator); Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania wzajemnych umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji, realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji księgowej oraz handlowej do czasu określonego stosownymi przepisami prawa np.terminy przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych itp., przedstawianiu nowych ofert oraz realizacji praw i obowiązków. Dodatkowo wskazujemy, iż Pana/Pani dane są przechowywane w celu ewentualnego kontaktu z Panem/Panią oraz celu archiwizacji dokumentów.

  3) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, kontaktu z Panią/Panem lub realizacji praw i obowiązków,

  4) Posiada Pani/Pan prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

  b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  d) przenoszenia danych,

  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dowykonania umowy, realizacji praw i obowiązków oraz przez okres zgodny z wymogami przepisów prawa w tym zakresie.

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Informacja o plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis korzysta z plików cookies:
  1. zewnętrznych - zamieszczanych przez partnerów Operatora Serwisu, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Pliki cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych - narzędzie Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Prezentacji geolokalizacyjnej - poprzez narzędzie Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Prezentacji opinii pobieranych z zewnętrznego serwisu internetowego - rzetelnafirma.pl [administrator cookies: Rzetelna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  5. informacje o przeglądarce użytkownika,
  6. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Powrót